Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Petite Kingdom:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 3.11.2019.

1. Rekisterinpitäjä
Petite Kingdom Tmi
044 2463604
info@petitekingdom.fi
www.petitekingdom.fi
Hopeakaivoksentie 38, 00590 Helsinki

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
Petite Kingdom Tmi
044 2463604
info@petitekingdom.fi

2. Rekisteröidyt
Kun olet yhteydessä meihin sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen kautta, tietojasi tallennetaan asiakasrekisteriin.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja tietojen luovutus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on hoitaa ja hallinnoida asiakassuhteita yksilöllisesti. Trimmaustiedot sekä omistajan nimi sekä puhelinnumero säilytetään ainoastaan yrittäjän tiedossa eikä tietoja luovuteta eteenpäin.

4. Henkilötietojen käsittelijä
Ainoastaan Petite Kindom Tmi:n yrittäjä käsittelee henkilötietoja.

5. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Petite Kingdom ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.